HOME | Česky | Slovensky | English | Deutsch

Služby


Print

Vyhledávání personálu (metoda): Inzeráty on-line a v novinách, vyhledávání v databázích
Výběr personálu: osobní pohovory

Na základě informativního rozhovoru s naším klientem sestavíme jeho profil. Navrhneme a vypracujeme inzerát, který osloví přímo požadovanou cílovou skupinu uchazečů a zabezpečí vysoký počet odpovědí. Rádi vám doporučíme média, ve nichž se váš inzerát dostane k největší cílové skupině. Na základě osobních pohovorů vybereme tři až pět vhodných kandidátů. Obstarání referencí, poradenství při vypracování pracovní smlouvy a následná zpětná vazba zvyšují trvalost výběrového řízení a představují pro nás standardní postup.Print

Vyhledávání personálu (metoda): Přímé oslovení
Výběr personálu: osobní pohovory

Královská třída při vyhledávání personálu, která se využívá při obsazování řídicích nebo odborných pozic.

Vyhledávání personálu probíhá ve více fázích. Na základě rešerší a v úzké spolupráci s našimi klienty sestavíme seznam cílových firem a následně identifikujeme cílové osoby. Těžištěm vyhledávání je fáze Přímého oslovení až po pozvání na interview.

Po závěrečném vyhodnocení vypracujeme seznam nejlepších kandidátek a kandidátů, které zařadíme do užšího výběru.

Jako alternativu využíváme psychometrické testy a velký závěrečný pohovor, na kterém musí uchazeč vypracovat, prezentovat a komentovat zadanou případovou studii.Vyhledávání personálu (metoda): Inzeráty on-line a v novinách, vyhledávání v databázích, přímé oslovení
Výběr personálu: osobní pohovory

PPrávě při obsazování klíčových pozic, jakými jsou např. vedoucí pobočky nebo odbytu, je pro úspěch firmy nevyhnutné, aby budoucí zaměstnanec nebo zaměstnankyně, kteří budou reprezentovat firmu, chápali a dodržovali firemní kulturu a ovládali obchodní zvyklosti typické pro danou zemi.

Při realizaci mezinárodních objednávek využíváme výlučně vlastní zaměstnankyně a zaměstnance a nenajímáme lokální personální poradce. Díky tomu dokážeme zabezpečit, aby vyhledávání a výběr personálu proběhly podle západoevropských standardů a byly v souladu s firemní kulturou našich klientů.Závěrečný pohovor (Hearing) s managementem

VVelký závěrečný pohovor s prezentací případové studie.
Kandidáti a kandidátky, kteří postoupí do užšího výběru, vypracují v závěrečném kole případovou studii a výsledky prezentují managementu firmy, který má při výběru rozhodující slovo. Při přímém porovnávání jednotlivých kandidátů je tak možné posoudit jejich odolnost vůči stresu, identifikování se s firmou, přípravu prezentací, prezentační zručnosti, schopnost vést diskusi a různé jiné kompetence, např. i schopnost řešit problémy, schopnost prosadit se a schopnost jednat s lidmi.


Metoda: MDI© Insights

V zájmu objektivizace rozhodnutí managementu se často využívají psychologické testy, především analýza potenciálu.

Tento nástroj posuzování vlastností a schopností kandidátů vychází z typologie C. G. Junga. Představuje zdokonalení známého modelu projevů temperamentu

D-I-S-G

vypracovaného psychologem a vynálezcem detektoru lži W. Marstonem a znázorňuje preference v chování kandidátů prostřednictvím Insights MDI profilů. Analýzy potenciálu a analýzy týmu se nejlépe osvědčily jako pomocný nástroj při rozhodování v následujících tematických oblastech:

• Výběr personálu
• Zjišťování potřeby školení 
• Analýza týmu
• Hodnoticí centrum 
• KoučinkKdyž je ve firmě obsazovaná pozice, na kterou se hlásí velký počet uchazečů a uchazeček, využívá se jako nástroj rozhodování jedno- až dvoudenní hodnoticí centrum, které umožňuje získat více výsledků.

Aktivními účastníky rozhodovacího centra jsou jednotlivé uchazečky a uchazeči, kteří musejí řešit zadané úlohy formou samostatné a skupinové práce. Na základě rozhovoru s naším klientem definujeme osobnostní vlastnosti, které sledujeme a hodnotíme u uchazečů podle výsledků, kterých dosáhli při řešení různých úloh. Využitím přímého porovnávání uchazečů dokážeme zjistit osobnostní vlastnosti a modely chování, kterými se jednotliví uchazeči vyznačují.

Ve spojení s analýzami potenciálu, které poskytují informace o charakterových vlastnostech, osobních hodnotách a postojích, a individuálními rozhovory s uchazečkami a uchazeči dokážeme spolehlivě posoudit, zda je daný kandidát na obsazovanou pozici vhodný.

Telefon: +43 1 236 16 00
E-Mail: office (at) selectas.at
Skype: selectas_personal