HOME | Česky | Slovensky | English | Deutsch

Tipy pro uchazeče


Písemné podklady jsou vaší vizitkou a vytvářejí první dojem. Aby podklady působily dobrým dojmem, nesmějí se v životopisu, ani v motivačním listu vyskytovat žádné překlepy nebo pravopisné chyby.

>>> Nechte si svůj životopis zkontrolovat

Motivační list nebo vysvědčení se zasílají na požádání. Když zaměstnavatel výslovně žádá kompletní podklady, vysvědčení pošlete naskenované.

>>> Zkontrolujete velikost přílohy, max. 4 MB

Strukturovaný životopis musí obsahovat všechny údaje o uchazeči nebo uchazečce. Patří k nim osobní údaje, tj. datum a místo narození, rodinný stav a bydliště, a kompletní chronologický přehled dosavadních zaměstnání (ve formátu MM/RRRR), přičemž naposledy vykonávané zaměstnání se uvádí jako první. Informace o průběhu zaměstnání musejí obsahovat název zaměstnavatele, název pracovní pozice a místo výkonu práce. Svým podpisem nebo pasáží v textu signalizujete, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

>>> Úplnost údajů

Důležité! Určitě znáte přísloví: "Raději jednou vidět, než o tom stokrát slyšet". V našich zeměpisných šířkách se k životopisu přikládá i fotografie. Používejte, prosím, jenom profesionálně vyhotovené fotografie.

>>> Profesionální fotografie!


Řiďte se pravidlem, že na pracovní pohovor byste si měli zvolit oblečení, které je o stupeň vyšší než pozice, o kterou se ucházíte.

>>> Upravený zevnějšek

Máte trému a jste před pohovorem nervózní?

Máme pro vás tip: cvičte, cvičte a cvičte rozhovor a možné otázky. Čím důvěrněji budete situaci znát a čím jistější se budete cítit, tím všednější vám bude situace připadat.

Ke standardní přípravě na pohovor patří i plánování cesty, odhad jejího trvání, vyhledávání informací o vašem partnerovi, který s vámi bude dělat interview, jako i o budoucím zaměstnavateli na internetu.

>>> Dobrá příprava

Jste přesto na začátku pohovoru nervózní? Máme pro vás dobrou zprávu: mírná nervozita je dokonce žádoucí. Pro váš protějšek je signálem toho, že vám na získání nabízeného místa skutečně záleží.

>>> Počáteční nervozita je žádoucí

Nejúspěšnější bývají ti uchazeči a uchazečky, kteří se na pohovoru chovají přirozeně, skromně a přívětivě.

>>> Přirozenost, skromnost a přívětivost

Když něco neovládáte, nebo neovládáte velmi dobře, přiznejte se k tomu. Nikdo přece nemůže vědět všechno. Především v případě cizího jazyka by se vám nepravdivá informace mohla vrátit jako bumerang. Například tehdy, když váš partner ovládá daný cizí jazyk skutečně velmi dobře.

>>> Čestnost

  

Gratulujeme, dostali jste se mezi kandidáty Top 5 - do takzvaného užšího výběru. Máte před sebou přibližně 1,5hodinové interview, při němž musíte vypracovat případovou studii a výsledky prezentovat před velkým auditoriem, které tvoří řídicí pracovníci hledající firmy a jejich personální poradci.

Tajný recept na perfektní zvládnutí závěrečného pohovoru opět spočívá v důkladné přípravě a získávání informací o vašem potenciálním zaměstnavateli.

>>> Rešerše aktuálních zpráv

Začněte se zajímat o firemní kulturu. Uchazeč nebo uchazečka zabodují, když si přečtou o firemních hodnotách a zakomponují je do své prezentace.

>>> Rešerše firemní kultury 

Ano nebo ne.

Čím více námahy jsme do získání místa investovali a čím atraktivnější byla nabízená pozice, o to větší následuje zklamání v případě nepřijetí. Odmítnutí vychází z porovnání požadovaného profilu uchazeče a kvalifikačního profilu. Tyto dva profily se jenom ve výjimečných případech shodují na 100 %. Zamítavá odpověď proto neznamená hodnocení vašich schopností a znalostí, ale pouze to, že existuje kandidát nebo kandidátka, jejichž kvalifikační profil se více přibližuje požadavkům zaměstnavatele.

 

Když jste se na základě pohovoru stal/a nejúspěšnějším kandidátem/tkou, připraví váš budoucí zaměstnavatel návrh pracovní smlouvy. Pozorně a pečlivě si smlouvu přečtěte. Zdvořile a fundovaně diskutujete o jednotlivých bodech smlouvy, se kterými nesouhlasíte. Hledejte řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany.

Tak ukážete nejen své vědomosti a připravenost, ale také schopnost vyjednávat a váš budoucí zaměstnavatel se utvrdí v názoru, že si vybral opravdu toho nejlepšího kandidáta.

Telefon: +43 1 236 16 00
E-Mail: office (at) selectas.at
Skype: selectas_personal