HOME | Česky | Slovensky | English | Deutsch

Tipy pre uchádzacov


Písomné podklady sú vašou vizitkou a vytvárajú prvý dojem. Aby podklady pôsobili dobrým dojmom, nesmú sa v životopise ani motivačnom liste vyskytovať žiadne preklepy či pravopisné chyby.

>>> Nechajte si životopis skontrolovať

Motivačný list alebo vysvedčenie sa zasielajú na požiadanie. Ak zamestnávateľ výslovne žiada kompletné podklady, vysvedčenia pošlite naskenované.

>>> Skontrolujete veľkosť prílohy, max. 4 MB

Štruktúrovaný životopis musí obsahovať všetky údaje o uchádzačovi alebo uchádzačke. Patria k nim osobné údaje, t.j. dátum a miesto narodenia, rodinný stav a bydlisko, a kompletný chronologický prehľad doterajších zamestnaní (vo formáte MM/RRRR), pričom naposledy vykonávané zamestnanie sa uvádza ako prvé. Informácie o priebehu zamestnaní musia obsahovať názov zamestnávateľa, názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce. Svojím podpisom alebo pasážou textu signalizujete, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

>>> Úplnosť údajov

Dôležité! Určite poznáte príslovie: "Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť". V našich zemepisných šírkach sa k životopisu pripája aj fotografia. Používajte prosím iba profesionálne zhotovené fotografie.

>>> Profesionálna fotografia!


Riaďte sa pravidlom, že na pracovný pohovor by ste si mali zvoliť oblečenie, ktoré je o stupeň vyššie ako pozícia, o ktorú sa uchádzate.

>>> Upravený zovňajšok

Máte trému a ste pred pohovorom nervózny?

Máme pre vás tip: cvičte, cvičte a cvičte rozhovor a možné otázky. Čím dôvernejšie sa so situáciou oboznámite a čím istejší sa budete cítiť, tým všednejšia vám bude situácia pripadať.

K štandardnej príprave na pohovor patrí aj plánovanie cesty, odhad jej trvania, vyhľadávanie informácií o vašom partnerovi, ktorý s vami bude robiť interview, ako aj budúcom zamestnávateľovi na internete.

>>> Dobrá príprava

Ste aj napriek tomu na začiatku pohovoru nervózny? Máme pre vás dobrú správu: mierna nervozita je dokonca žiaduca. Pre váš náprotivok je signálom toho, že na získaní ponúkaného miesta vám skutočne záleží.

>>> Počiatočná nervozita je žiaduca

Najúspešnejší bývajú tí uchádzači a uchádzačky, ktorí sa na pohovore správajú prirodzene, skromne a prívetivo.

>>> Prirodzenosť, skromnosť a prívetivosť

Ak niečo neovládate, alebo neovládate veľmi dobre, priznajte sa k tomu. Nikto predsa nemôže vedieť všetko. Predovšetkým v prípade cudzieho jazyka by sa vám nepravdivá informácia mohla vrátiť ako bumerang. Napríklad vtedy, ak váš partner ovláda daný cudzí jazyk skutočne veľmi dobre.

>>> Čestnosť

  

Blahoželáme, dostali ste sa medzi Top 5 kandidátov do takzvaného užšieho výberu. Máte pred sebou približne 1,5-hodinové interview, počas ktorého musíte vypracovať prípadovú štúdiu a výsledky prezentovať pred veľkým auditóriom, ktoré tvoria riadiaci pracovníci hľadajúcej firmy a ich personálni poradcovia.

Tajný recept na perfektné zvládnutie záverečného pohovoru opäť spočíva v dôkladnej príprave a získavaní informácií o vašom potenciálnom zamestnávateľovi.

>>> Rešerše aktuálnych správ

Začnite sa zaujímať o firemnú kultúru. Uchádzač alebo uchádzačka zabodujú, ak si prečítajú o firemných hodnotách a zakomponujú ich do svojej prezentácie.

>>> Rešerše firemnej kultúry 

Áno alebo nie.

V prípade neprijatia je sklamanie o to väčšie, čím viac námahy sme do získania miesta investovali a čím atraktívnejšie bola ponúkaná pozícia. Odmietnutie je vždy spojené s tým, že existuje požadovaný profil uchádzača a váš kvalifikačný profil. Tieto dva profily sa iba vo výnimočných prípadoch zhodujú na 100%. Zamietavá odpoveď preto neznamená hodnotenie vašich schopností a znalostí, ale iba to, že existuje kandidát alebo kandidátka, ktorých kvalifikačný profil sa viac približuje požiadavkám zamestnávateľa.

 

Ak ste sa na základe pohovoru stali najúspešnejším kandidátom, pripraví váš budúci zamestnávateľ návrh pracovnej zmluvy. Pozorne a starostlivo si zmluvu prečítajte. Zdvorilo a fundovane diskutujete o jednotlivých bodoch zmluvy, s ktorými nesúhlasíte a hľadajte riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

Tým ukážete nielen svoje vedomosti a pripravenosť, ale aj schopnosť vyjednávať a váš budúci zamestnávateľ sa utvrdí v názore, že si vybral naozaj toho najlepšieho kandidáta.

Telefón: +43 1 236 16 00
E-Mail: office (at) selectas.at
Skype: selectas_personal